COLECCIÓN Ø 6,5

EUPHORBIA LEUCODENDRON - JARRON Ø 6,5 | Giromagi
EUPHORBIA LEUCODENDRON - JARRON Ø 6,5
Art.: 6500278
EAN CODE: 8032755221715
Quantity for plateau: 12
Quantity for platform: 9
Quantity for cart: 9
Minimum order quantity: 12
EUPHORBIA FRUTICOSA INERMIS - JARRON Ø6,5 | Giromagi
EUPHORBIA FRUTICOSA INERMIS - JARRON Ø6,5
Art.: 6500249
EAN CODE: 8032755221715
Quantity for plateau: 12
Quantity for platform: 9
Quantity for cart: 9
Minimum order quantity: 12
CRASSULA HEMISPHAERICA - JARRON Ø6,5 | Giromagi
CRASSULA HEMISPHAERICA - JARRON Ø6,5
Art.: 6500100
EAN CODE: 8032755220213
Quantity for plateau: 12
Quantity for platform: 9
Quantity for cart: 9
Minimum order quantity: 12
EUPHORBIA LEUCODENDRON CRESTATA - JARRON Ø 6,5 | Giromagi
EUPHORBIA LEUCODENDRON CRESTATA - JARRON Ø 6,5
Art.: 6500263
EAN CODE: 8032755221715
Quantity for plateau: 12
Quantity for platform: 9
Quantity for cart: 9
Minimum order quantity: 12
ACANTHOCALYCIUM GLAUCUM - JARRON Ø 6,5 | Giromagi
ACANTHOCALYCIUM GLAUCUM - JARRON Ø 6,5
Art.: 6500721
EAN CODE: 8032755221715
Quantity for plateau: 12
Quantity for platform: 9
Quantity for cart: 9
Minimum order quantity: 12
EUPHORBIA LENEWTONII - JARRON Ø 6,5 | Giromagi
EUPHORBIA LENEWTONII - JARRON Ø 6,5
Art.: 6500288
EAN CODE: 8032755221715
Quantity for plateau: 12
Quantity for platform: 9
Quantity for cart: 9
Minimum order quantity: 12
MONADENIUM RITCHIEI - JARRON Ø 6,5 | Giromagi
MONADENIUM RITCHIEI - JARRON Ø 6,5
Art.: 6500525
EAN CODE: 8032755221715
Quantity for plateau: 12
Quantity for platform: 9
Quantity for cart: 9
Minimum order quantity: 12
MAMMILLARIA BOMBYCINA CRESTATA - JARRON Ø 6,5 | Giromagi
MAMMILLARIA BOMBYCINA CRESTATA - JARRON Ø 6,5
Art.: 6500431
EAN CODE: 8032755221715
Quantity for plateau: 12
Quantity for platform: 9
Quantity for cart: 9
Minimum order quantity: 12
GYMNOCALYCIUM DAMSI - JARRON Ø6,5 | Giromagi
GYMNOCALYCIUM DAMSI - JARRON Ø6,5
Art.: 6500328
EAN CODE: 8032755221715
Quantity for plateau: 12
Quantity for platform: 9
Quantity for cart: 9
Minimum order quantity: 12
MIX GIROMAGI 4 PLANTAS - JARRON Ø 6.5 | Giromagi
MIX GIROMAGI 4 PLANTAS - JARRON Ø 6.5
Art.: 6500731
EAN CODE: 8032755221715
Quantity for plateau: 12
Quantity for platform: 9
Quantity for cart: 9
Minimum order quantity: 12
ECHINOCACTUS GRUSONII BREVISPINUS - JARRON Ø 6,5 | Giromagi
ECHINOCACTUS GRUSONII BREVISPINUS - JARRON Ø 6,5
Art.: 6500227
EAN CODE: 8032755221715
Quantity for plateau: 12
Quantity for platform: 9
Quantity for cart: 9
Minimum order quantity: 12
MIX SUCCULENTE COLLECTION - MESETA 16 PIEZAS VASO Ø6,5 | Giromagi
MIX SUCCULENTE COLLECTION - MESETA 16 PIEZAS VASO Ø6,5
Art.: 652COLM
EAN CODE: 8032755221715
Quantity for plateau: 16
Quantity for platform: 6
Quantity for cart: 6
Minimum order quantity: 16
REBUTIA KRAINZIANA - JARRON Ø 6,5 | Giromagi
REBUTIA KRAINZIANA - JARRON Ø 6,5
Art.: 6500653
EAN CODE: 8032755221715
Quantity for plateau: 12
Quantity for platform: 9
Quantity for cart: 9
Minimum order quantity: 12
CRASSULA PASTEL VARIEGATA - JARRON Ø6,5 | Giromagi
CRASSULA PASTEL VARIEGATA - JARRON Ø6,5
Art.: 6500122
EAN CODE: 8032755221715
Quantity for plateau: 12
Quantity for platform: 9
Quantity for cart: 9
Minimum order quantity: 12
EUPHORBIA GREEN ELF CRESTATA - JARRON Ø 6,5 | Giromagi
EUPHORBIA GREEN ELF CRESTATA - JARRON Ø 6,5
Art.: 6500277
EAN CODE: 8032755221715
Quantity for plateau: 12
Quantity for platform: 9
Quantity for cart: 9
Minimum order quantity: 12
TEPHROCACTUS ARTICULATUS INERMIS - JARRON Ø6,5 | Giromagi
TEPHROCACTUS ARTICULATUS INERMIS - JARRON Ø6,5
Art.: 6500730
EAN CODE: 8032755221715
Quantity for plateau: 12
Quantity for platform: 9
Quantity for cart: 9
Minimum order quantity: 12
ECHINOCEREUS SUBINERMIS - JARRON Ø 6,5 | Giromagi
ECHINOCEREUS SUBINERMIS - JARRON Ø 6,5
Art.: 6500235
EAN CODE: 8032755221715
Quantity for plateau: 12
Quantity for platform: 9
Quantity for cart: 9
Minimum order quantity: 12
MAMMILLARIA HYBRID CV. TOUMEYA KNIPPELIANUS - JARRON Ø 6,5 | Giromagi
MAMMILLARIA HYBRID CV. TOUMEYA KNIPPELIANUS - JARRON Ø 6,5
Art.: 6500445
EAN CODE: 8032755221715
Quantity for plateau: 12
Quantity for platform: 9
Quantity for cart: 9
Minimum order quantity: 12
 | Giromagi
Art.: 654COLM
EAN CODE: 8032755221715
Quantity for plateau: 16
Quantity for platform: 6
Quantity for cart: 6
Minimum order quantity: 16
CACTUS INJERTO - COLORES MIXTOS - UDS 16 - JARRÓN Ø6,5 | Giromagi
CACTUS INJERTO - COLORES MIXTOS - UDS 16 - JARRÓN Ø6,5
Art.: 6500711
EAN CODE: 8032755221715
Quantity for plateau: 1
Quantity for platform: 6
Quantity for cart: 9
Minimum order quantity: 1
EUPHORBIA MELOFORMIS VARIEGATA - JARRON Ø6,5 | Giromagi
EUPHORBIA MELOFORMIS VARIEGATA - JARRON Ø6,5
Art.: 6500287
EAN CODE: 8032755221715
Quantity for plateau: 12
Quantity for platform: 9
Quantity for cart: 9
Minimum order quantity: 12
MAMMILLARIA SPINOSISSIMA UN PICO CRESTATA - JARRON Ø 6,5 | Giromagi
MAMMILLARIA SPINOSISSIMA UN PICO CRESTATA - JARRON Ø 6,5
Art.: 6500503
EAN CODE: 8032755221715
Quantity for plateau: 12
Quantity for platform: 9
Quantity for cart: 9
Minimum order quantity: 12
MIX COLECCIÓN - IMAGEN ILUSTRATIVA -   JARRON  Ø6.5 | Giromagi
MIX COLECCIÓN - IMAGEN ILUSTRATIVA - JARRON Ø6.5
Art.: 650COLF
EAN CODE: 8032755221715
Quantity for plateau: 12
Quantity for platform: 9
Quantity for cart: 6
Minimum order quantity: 12
PILOSOCEREUS BRADEI - JARRON Ø6,5 | Giromagi
PILOSOCEREUS BRADEI - JARRON Ø6,5
Art.: 6500636
EAN CODE: 8032755221715
Quantity for plateau: 12
Quantity for platform: 9
Quantity for cart: 9
Minimum order quantity: 12
MAMMILLARIA PILCAYENSIS CRESTATA - JARRON Ø 6,5 | Giromagi
MAMMILLARIA PILCAYENSIS CRESTATA - JARRON Ø 6,5
Art.: 6500491
EAN CODE: 8032755221715
Quantity for plateau: 12
Quantity for platform: 9
Quantity for cart: 9
Minimum order quantity: 12
TEPHROCACTUS AORACANTHUS - JARRON Ø 6.5 | Giromagi
TEPHROCACTUS AORACANTHUS - JARRON Ø 6.5
Art.: 6500722
EAN CODE: 8032755221715
Quantity for plateau: 12
Quantity for platform: 9
Quantity for cart: 9
Minimum order quantity: 12
OPUNTIA VESTITA - JARRON Ø 6,5 | Giromagi
OPUNTIA VESTITA - JARRON Ø 6,5
Art.: 6500564
EAN CODE: 8032755221715
Quantity for plateau: 12
Quantity for platform: 9
Quantity for cart: 9
Minimum order quantity: 12
CRASSULA COLUMELLA - JARRON Ø 6,5 | Giromagi
CRASSULA COLUMELLA - JARRON Ø 6,5
Art.: 6500439
EAN CODE: 8032755221715
Quantity for plateau: 12
Quantity for platform: 9
Quantity for cart: 9
Minimum order quantity: 12
ECHINOCEREUS TRIGLOCHIDIATUS V. MOJAVENSIS INERMIS - POT Ø6,5 | Giromagi
ECHINOCEREUS TRIGLOCHIDIATUS V. MOJAVENSIS INERMIS - POT Ø6,5
Art.: 6500230
EAN CODE: 8032755221715
Quantity for plateau: 12
Quantity for platform: 9
Quantity for cart: 9
Minimum order quantity: 12
MIX CACTUS COLLECTION - MESETA 16 PIEZAS VASO Ø6,5 | Giromagi
MIX CACTUS COLLECTION - MESETA 16 PIEZAS VASO Ø6,5
Art.: 653COLM
EAN CODE: 8032755221715
Quantity for plateau: 16
Quantity for platform: 6
Quantity for cart: 6
Minimum order quantity: 16
SENECIO STAPELIIFORMIS - JARRON Ø 6,5 | Giromagi
SENECIO STAPELIIFORMIS - JARRON Ø 6,5
Art.: 6500706
EAN CODE: 8032755221715
Quantity for plateau: 12
Quantity for platform: 9
Quantity for cart: 9
Minimum order quantity: 12
EUPHORBIA TRIANGULARIS CRESTATA - JARRON Ø 6,5 | Giromagi
EUPHORBIA TRIANGULARIS CRESTATA - JARRON Ø 6,5
Art.: 6500284
EAN CODE: 8032755221715
Quantity for plateau: 12
Quantity for platform: 9
Quantity for cart: 9
Minimum order quantity: 12
MAMMILLARIA PRINGLEI CRESTATA - JARRON Ø 6,5 | Giromagi
MAMMILLARIA PRINGLEI CRESTATA - JARRON Ø 6,5
Art.: 6500494
EAN CODE: 8032755221715
Quantity for plateau: 12
Quantity for platform: 9
Quantity for cart: 9
Minimum order quantity: 12
CONOPHYTUM SP. - JARRON Ø 6,5 | Giromagi
CONOPHYTUM SP. - JARRON Ø 6,5
Art.: 6500386
EAN CODE: 8032755221715
Quantity for plateau: 12
Quantity for platform: 9
Quantity for cart: 9
Minimum order quantity: 12
A MIX COLLECTION - JARRON Ø6,5 | Giromagi
A MIX COLLECTION - JARRON Ø6,5
Art.: 650COLM
EAN CODE: 8032755221715
Quantity for plateau: 12
Quantity for platform: 9
Quantity for cart: 9
Minimum order quantity: 12
ADROMISCHUS MARIANIAE RED CORAL - JARRON Ø6,5 | Giromagi
ADROMISCHUS MARIANIAE RED CORAL - JARRON Ø6,5
Art.: 6500763
EAN CODE: 8032755221715
Quantity for plateau: 12
Quantity for platform: 9
Quantity for cart: 9
Minimum order quantity: 12
ADROMISCHUS RUPICOLA - JARRON Ø6,5 | Giromagi
ADROMISCHUS RUPICOLA - JARRON Ø6,5
Art.: 6500013
EAN CODE: 8032755221715
Quantity for plateau: 12
Quantity for platform: 9
Quantity for cart: 9
Minimum order quantity: 12
ADROMISCHUS SUBDISTICHUS - JARRON Ø6,5 | Giromagi
ADROMISCHUS SUBDISTICHUS - JARRON Ø6,5
Art.: 6500015
EAN CODE: 8032755221715
Quantity for plateau: 12
Quantity for platform: 9
Quantity for cart: 9
Minimum order quantity: 12
AGAVE POTATORUM SHOJI RAIJIN - JARRON Ø6,5 | Giromagi
AGAVE POTATORUM SHOJI RAIJIN - JARRON Ø6,5
Art.: 6500773
EAN CODE: 8032755221715
Quantity for plateau: 12
Quantity for platform: 9
Quantity for cart: 9
Minimum order quantity: 12
ASTROPHYTUM CAPRICORNE - JARRON Ø6,5 | Giromagi
ASTROPHYTUM CAPRICORNE - JARRON Ø6,5
Art.: 6500327
EAN CODE: 8032755221715
Quantity for plateau: 12
Quantity for platform: 9
Quantity for cart: 9
Minimum order quantity: 12
CRASSULA MARCHANDII - JARRON Ø6,5 | Giromagi
CRASSULA MARCHANDII - JARRON Ø6,5
Art.: 6500751
EAN CODE: 8032755221715
Quantity for plateau: 12
Quantity for platform: 9
Quantity for cart: 9
Minimum order quantity: 12
CRASSULA MONEY MAKER VARIEGATA - JARRON Ø6,5 | Giromagi
CRASSULA MONEY MAKER VARIEGATA - JARRON Ø6,5
Art.: 6500118
EAN CODE: 8032755221715
Quantity for plateau: 12
Quantity for platform: 9
Quantity for cart: 9
Minimum order quantity: 12
CRASSULA TECTA - JARRON Ø6,5 | Giromagi
CRASSULA TECTA - JARRON Ø6,5
Art.: 6500152
EAN CODE: 8032755221715
Quantity for plateau: 12
Quantity for platform: 9
Quantity for cart: 9
Minimum order quantity: 12
DUDLEYA GREENEI - JARRON Ø6,5 | Giromagi
DUDLEYA GREENEI - JARRON Ø6,5
Art.: 6500759
EAN CODE: 8032755221715
Quantity for plateau: 12
Quantity for platform: 9
Quantity for cart: 9
Minimum order quantity: 12
EUPHORBIA CANARIENSIS - JARRON Ø6,5 | Giromagi
EUPHORBIA CANARIENSIS - JARRON Ø6,5
Art.: 6500779
EAN CODE: 8032755221715
Quantity for plateau: 12
Quantity for platform: 9
Quantity for cart: 9
Minimum order quantity: 12
EUPHORBIA HORRIDA CRESTATA - JARRON Ø6,5 | Giromagi
EUPHORBIA HORRIDA CRESTATA - JARRON Ø6,5
Art.: 6500758
EAN CODE: 8032755221715
Quantity for plateau: 12
Quantity for platform: 9
Quantity for cart: 9
Minimum order quantity: 12
EUPHORBIA HORRIDA MOSTRUOSA - JARRON Ø6,5 | Giromagi
EUPHORBIA HORRIDA MOSTRUOSA - JARRON Ø6,5
Art.: 6500261
EAN CODE: 8032755221715
Quantity for plateau: 12
Quantity for platform: 9
Quantity for cart: 9
Minimum order quantity: 12
EUPHORBIA STELLATA - JARRON  Ø6,5 | Giromagi
EUPHORBIA STELLATA - JARRON Ø6,5
Art.: 6500281
EAN CODE: 8032755221715
Quantity for plateau: 12
Quantity for platform: 9
Quantity for cart: 9
Minimum order quantity: 12
EUPHORBIA SUSANNAE - JARRON Ø6,5 | Giromagi
EUPHORBIA SUSANNAE - JARRON Ø6,5
Art.: 6500283
EAN CODE: 8032755221715
Quantity for plateau: 12
Quantity for platform: 9
Quantity for cart: 9
Minimum order quantity: 12
FEROCACTUS GLAUCESCENS INERMIS - JARRON Ø6,5 | Giromagi
FEROCACTUS GLAUCESCENS INERMIS - JARRON Ø6,5
Art.: 6500291
EAN CODE: 8032755221715
Quantity for plateau: 12
Quantity for platform: 9
Quantity for cart: 9
Minimum order quantity: 12
GASTERIA VERRUCOSA VARIEGATA - JARRON Ø6,5 | Giromagi
GASTERIA VERRUCOSA VARIEGATA - JARRON Ø6,5
Art.: 6500321
EAN CODE: 8032755221715
Quantity for plateau: 12
Quantity for platform: 9
Quantity for cart: 9
Minimum order quantity: 12
GYMNOCACTUS VIERECKII - JARRON Ø6,5 | Giromagi
GYMNOCACTUS VIERECKII - JARRON Ø6,5
Art.: 6500330
EAN CODE: 8032755221715
Quantity for plateau: 12
Quantity for platform: 9
Quantity for cart: 9
Minimum order quantity: 12
HAWORTHIA LIMIFOLIA SPIRALIS - JARRÓN Ø 6,5 | Giromagi
HAWORTHIA LIMIFOLIA SPIRALIS - JARRÓN Ø 6,5
Art.: 6500363
EAN CODE: 8032755221715
Quantity for plateau: 12
Quantity for platform: 9
Quantity for cart: 9
Minimum order quantity: 12
TURBINICARPUS KLINKERIANUS - JARRON Ø6,5 | Giromagi
TURBINICARPUS KLINKERIANUS - JARRON Ø6,5
Art.: 6500760
EAN CODE: 8032755221715
Quantity for plateau: 12
Quantity for platform: 9
Quantity for cart: 9
Minimum order quantity: 12
HAWORTHIA PAPILLOSA - JARRON Ø6,5 | Giromagi
HAWORTHIA PAPILLOSA - JARRON Ø6,5
Art.: 6500369
EAN CODE: 8032755221715
Quantity for plateau: 12
Quantity for platform: 9
Quantity for cart: 9
Minimum order quantity: 12
HOYA CARNOSA - JARRON Ø6,5 | Giromagi
HOYA CARNOSA - JARRON Ø6,5
Art.: 6500381
EAN CODE: 8032755221715
Quantity for plateau: 12
Quantity for platform: 9
Quantity for cart: 9
Minimum order quantity: 12
KALANCHOE THYRSIFLORA MOSTRUOSA - JARRON Ø6,5 | Giromagi
KALANCHOE THYRSIFLORA MOSTRUOSA - JARRON Ø6,5
Art.: 6500777
EAN CODE: 8032755221715
Quantity for plateau: 12
Quantity for platform: 9
Quantity for cart: 9
Minimum order quantity: 12
LITHOPS - JARRON Ø6,5 | Giromagi
LITHOPS - JARRON Ø6,5
Art.: 6500762
EAN CODE: 8032755221715
Quantity for plateau: 12
Quantity for platform: 9
Quantity for cart: 9
Minimum order quantity: 12
MAMMILLARIA GRACILIS ORUGA - JARRON Ø6,5 | Giromagi
MAMMILLARIA GRACILIS ORUGA - JARRON Ø6,5
Art.: 6500774
EAN CODE: 8032755221715
Quantity for plateau: 12
Quantity for platform: 9
Quantity for cart: 9
Minimum order quantity: 12
MAMMILLARIA PAINTERI - JARRON Ø6,5 | Giromagi
MAMMILLARIA PAINTERI - JARRON Ø6,5
Art.: 6500486
EAN CODE: 8032755221715
Quantity for plateau: 12
Quantity for platform: 9
Quantity for cart: 9
Minimum order quantity: 12
MONADENIUM ELLENBECKII - JARRON Ø6,5 | Giromagi
MONADENIUM ELLENBECKII - JARRON Ø6,5
Art.: 6500776
EAN CODE: 8032755221715
Quantity for plateau: 12
Quantity for platform: 9
Quantity for cart: 9
Minimum order quantity: 12
MYRTILLOCACTUS GEOMETRIZANS CRESTATO - JARRON Ø6,5 | Giromagi
MYRTILLOCACTUS GEOMETRIZANS CRESTATO - JARRON Ø6,5
Art.: 6500427
EAN CODE: 8032755221715
Quantity for plateau: 12
Quantity for platform: 9
Quantity for cart: 9
Minimum order quantity: 12
OPUNTIA RETICULATA COBRA JARRON Ø6,5 | Giromagi
OPUNTIA RETICULATA COBRA JARRON Ø6,5
Art.: 6500600
EAN CODE: 8032755221715
Quantity for plateau: 12
Quantity for platform: 9
Quantity for cart: 9
Minimum order quantity: 12
SULCOREBUTIA HEINZII - JARRON Ø6,5 | Giromagi
SULCOREBUTIA HEINZII - JARRON Ø6,5
Art.: 6500739
EAN CODE: 8032755221715
Quantity for plateau: 12
Quantity for platform: 9
Quantity for cart: 9
Minimum order quantity: 12
TEPHROCACTUS STROBILIFORMIS - JARRON Ø6,5 | Giromagi
TEPHROCACTUS STROBILIFORMIS - JARRON Ø6,5
Art.: 6500589
EAN CODE: 8032755221715
Quantity for plateau: 12
Quantity for platform: 9
Quantity for cart: 9
Minimum order quantity: 12
WILCOXIA ROSEIGERI - JARRON Ø6,5 | Giromagi
WILCOXIA ROSEIGERI - JARRON Ø6,5
Art.: 6500736
EAN CODE: 8032755221715
Quantity for plateau: 12
Quantity for platform: 9
Quantity for cart: 9
Minimum order quantity: 12
CEREUS PERUVIANUS MONSTROSUS CRESTATO - JARRON Ø 6,5 | Giromagi
CEREUS PERUVIANUS MONSTROSUS CRESTATO - JARRON Ø 6,5
Art.: 6500081
EAN CODE: 8032755221715
Quantity for plateau: 12
Quantity for platform: 9
Quantity for cart: 9
Minimum order quantity: 12
CRASSULA ARTA - JARRON Ø6,5 | Giromagi
CRASSULA ARTA - JARRON Ø6,5
Art.: 6500141
EAN CODE: 8032755221715
Quantity for plateau: 12
Quantity for platform: 9
Quantity for cart: 9
Minimum order quantity: 12
INNESTO CACTUS - ROJO -JARRON Ø6,5 | Giromagi
INNESTO CACTUS - ROJO -JARRON Ø6,5
Art.: 650INN1
EAN CODE: 8032755220367
Quantity for plateau: 12
Quantity for platform: 9
Quantity for cart: 9
Minimum order quantity: 12
INNESTO CACTUS - ORANGE - JARRON Ø6,5 | Giromagi
INNESTO CACTUS - ORANGE - JARRON Ø6,5
Art.: 650INN2
EAN CODE: 8032755220367
Quantity for plateau: 12
Quantity for platform: 9
Quantity for cart: 9
Minimum order quantity: 12
INNESTO CACTUS - FUCSIA - JARRON  Ø6,5 | Giromagi
INNESTO CACTUS - FUCSIA - JARRON Ø6,5
Art.: 650INN3
EAN CODE: 8032755220367
Quantity for plateau: 12
Quantity for platform: 9
Quantity for cart: 9
Minimum order quantity: 12
INNESTO CACTUS - AMARILLO - VASO Ø6,5 | Giromagi
INNESTO CACTUS - AMARILLO - VASO Ø6,5
Art.: 650INN5
EAN CODE: 8032755220367
Quantity for plateau: 12
Quantity for platform: 9
Quantity for cart: 9
Minimum order quantity: 12
EUPHORBIA  AERUGINOSA - JARRON Ø6,5 | Giromagi
EUPHORBIA AERUGINOSA - JARRON Ø6,5
Art.: 6500250
EAN CODE: 8032755221715
Quantity for plateau: 12
Quantity for platform: 9
Quantity for cart: 9
Minimum order quantity: 12
EUPHORBIA OBESA - JARRON Ø6,5 | Giromagi
EUPHORBIA OBESA - JARRON Ø6,5
Art.: 6500268
EAN CODE: 8032755221715
Quantity for plateau: 12
Quantity for platform: 9
Quantity for cart: 9
Minimum order quantity: 12
GYMNOCALYCIUM BRUCHII - JARRON Ø6,5 | Giromagi
GYMNOCALYCIUM BRUCHII - JARRON Ø6,5
Art.: 6500333
EAN CODE: 8032755221715
Quantity for plateau: 12
Quantity for platform: 9
Quantity for cart: 9
Minimum order quantity: 12
VATRICANIA GUENTHERI CRESTATA - JARRON Ø6,5 | Giromagi
VATRICANIA GUENTHERI CRESTATA - JARRON Ø6,5
Art.: 6500733
EAN CODE: 80327552211715
Quantity for plateau: 12
Quantity for platform: 9
Quantity for cart: 9
Minimum order quantity: 12