JARRÓN Ø 5.5

STAPELIA GIGANTEA - JARRON Ø 5,5 | Giromagi
STAPELIA GIGANTEA - JARRON Ø 5,5
Art.: 5500715
EAN CODE: 8032755220084
Quantity for plateau: 20
Quantity for platform: 10
Quantity for cart: 11
Minimum order quantity: 20
 | Giromagi
Art.: 5500344
EAN CODE: 8032755220084
Quantity for plateau: 20
Quantity for platform: 10
Quantity for cart: 11
Minimum order quantity: 20
OPUNTIA MICRODASYS - JARRON Ø5,5 | Giromagi
OPUNTIA MICRODASYS - JARRON Ø5,5
Art.: 5500580
EAN CODE: 8032755220084
Quantity for plateau: 20
Quantity for platform: 10
Quantity for cart: 11
Minimum order quantity: 20
COTYLEDON LADISMITHIENSIS VARIEGATA - JARRON Ø 5,5 | Giromagi
COTYLEDON LADISMITHIENSIS VARIEGATA - JARRON Ø 5,5
Art.: 5500097
EAN CODE: 8032755220084
Quantity for plateau: 20
Quantity for platform: 10
Quantity for cart: 11
Minimum order quantity: 20
ALOE BREVIFOLIA - JARRON Ø 5,5 | Giromagi
ALOE BREVIFOLIA - JARRON Ø 5,5
Art.: 5500027
EAN CODE: 8032755220084
Quantity for plateau: 20
Quantity for platform: 10
Quantity for cart: 11
Minimum order quantity: 20
FENESTRARIA AURANTIACA JARRON - Ø5,5 | Giromagi
FENESTRARIA AURANTIACA JARRON - Ø5,5
Art.: 5500290
EAN CODE: 8032755220084
Quantity for plateau: 20
Quantity for platform: 10
Quantity for cart: 11
Minimum order quantity: 20
ECHINOPSIS SUBDENUDATA - JARRON Ø 5,5 | Giromagi
ECHINOPSIS SUBDENUDATA - JARRON Ø 5,5
Art.: 5500146
EAN CODE: 8032755220084
Quantity for plateau: 20
Quantity for platform: 10
Quantity for cart: 11
Minimum order quantity: 20
PILOSOCEREUS AZUREUS - JARRON Ø 5,5 | Giromagi
PILOSOCEREUS AZUREUS - JARRON Ø 5,5
Art.: 5500073
EAN CODE: 8032755220084
Quantity for plateau: 20
Quantity for platform: 10
Quantity for cart: 11
Minimum order quantity: 20
MAMMILLARIA SCHIEDEANA - JARRON Ø 5,5 | Giromagi
MAMMILLARIA SCHIEDEANA - JARRON Ø 5,5
Art.: 5500437
EAN CODE: 8032755220084
Quantity for plateau: 20
Quantity for platform: 10
Quantity for cart: 11
Minimum order quantity: 20
PACHYPHYTUM FITTKAUI - JARRON Ø 5,5 | Giromagi
PACHYPHYTUM FITTKAUI - JARRON Ø 5,5
Art.: 5500616
EAN CODE: 8032755220084
Quantity for plateau: 20
Quantity for platform: 10
Quantity for cart: 11
Minimum order quantity: 20
CRASSULLA PORTULACEA MINI - JARRON Ø 5,5 | Giromagi
CRASSULLA PORTULACEA MINI - JARRON Ø 5,5
Art.: 5500120
EAN CODE: 8032755220084
Quantity for plateau: 20
Quantity for platform: 10
Quantity for cart: 11
Minimum order quantity: 20
SEDUM HERNANDEZII - JARRON Ø5,5 | Giromagi
SEDUM HERNANDEZII - JARRON Ø5,5
Art.: 5500680
EAN CODE: 8032755220084
Quantity for plateau: 20
Quantity for platform: 10
Quantity for cart: 11
Minimum order quantity: 20
GASTERIA VERRUCOSA - JARRON Ø5,5 | Giromagi
GASTERIA VERRUCOSA - JARRON Ø5,5
Art.: 5500321
EAN CODE: 8032755220084
Quantity for plateau: 20
Quantity for platform: 10
Quantity for cart: 11
Minimum order quantity: 20
NOTOCACTUS LENINGHAUSII - JARRON Ø5,5 | Giromagi
NOTOCACTUS LENINGHAUSII - JARRON Ø5,5
Art.: 5500546
EAN CODE: 8032755220084
Quantity for plateau: 20
Quantity for platform: 10
Quantity for cart: 11
Minimum order quantity: 20
EUPHORBIA FEROX - JARRON Ø 5,5 | Giromagi
EUPHORBIA FEROX - JARRON Ø 5,5
Art.: 5500262
EAN CODE: 8032755220084
Quantity for plateau: 20
Quantity for platform: 10
Quantity for cart: 11
Minimum order quantity: 20
..A VARIEDAD ÚNICA JARRON Ø 5.5 | Giromagi
..A VARIEDAD ÚNICA JARRON Ø 5.5
Art.: 5500018
EAN CODE: 8032755220084
Quantity for plateau: 20
Quantity for platform: 10
Quantity for cart: 11
Minimum order quantity: 20
HAWORTHIA TESSELLATA - JARRON Ø 5,5 | Giromagi
HAWORTHIA TESSELLATA - JARRON Ø 5,5
Art.: 5500376
EAN CODE: 8032755220084
Quantity for plateau: 20
Quantity for platform: 10
Quantity for cart: 11
Minimum order quantity: 20
OROCEREUS TROLLII - JARRON Ø 5,5 | Giromagi
OROCEREUS TROLLII - JARRON Ø 5,5
Art.: 5500605
EAN CODE: 8032755220084
Quantity for plateau: 20
Quantity for platform: 10
Quantity for cart: 11
Minimum order quantity: 20
CRASSULA FALCATA - JARRON Ø5,5 | Giromagi
CRASSULA FALCATA - JARRON Ø5,5
Art.: 5500100
EAN CODE: 8032755220084
Quantity for plateau: 20
Quantity for platform: 10
Quantity for cart: 11
Minimum order quantity: 20
REBUTIA HELIOSA - JARRON Ø 5,5 | Giromagi
REBUTIA HELIOSA - JARRON Ø 5,5
Art.: 5500659
EAN CODE: 8032755220084
Quantity for plateau: 20
Quantity for platform: 10
Quantity for cart: 11
Minimum order quantity: 20
MAMMILLARIA GRACILIS - JARRON Ø5,5 | Giromagi
MAMMILLARIA GRACILIS - JARRON Ø5,5
Art.: 5500461
EAN CODE: 8032755220084
Quantity for plateau: 20
Quantity for platform: 10
Quantity for cart: 11
Minimum order quantity: 20
 | Giromagi
Art.: 5500250
EAN CODE: 8032755220084
Quantity for plateau: 20
Quantity for platform: 10
Quantity for cart: 11
Minimum order quantity: 20
NOTOCACTUS SCHLOSSERI - JARRON Ø 5,5 | Giromagi
NOTOCACTUS SCHLOSSERI - JARRON Ø 5,5
Art.: 5500551
EAN CODE: 8032755220084
Quantity for plateau: 20
Quantity for platform: 10
Quantity for cart: 11
Minimum order quantity: 20
COTYLEDON UNDULATA - JARRON Ø 5,5 | Giromagi
COTYLEDON UNDULATA - JARRON Ø 5,5
Art.: 5500096
EAN CODE: 8032755220084
Quantity for plateau: 20
Quantity for platform: 10
Quantity for cart: 11
Minimum order quantity: 20
MAMMILLARIA GLASSII - JARRON Ø 5,5 | Giromagi
MAMMILLARIA GLASSII - JARRON Ø 5,5
Art.: 5500460
EAN CODE: 8032755220084
Quantity for plateau: 20
Quantity for platform: 10
Quantity for cart: 11
Minimum order quantity: 20
MYRTILLOCACTUS GEOMETRIZANS - JARRON Ø 5,5 | Giromagi
MYRTILLOCACTUS GEOMETRIZANS - JARRON Ø 5,5
Art.: 5500134
EAN CODE: 8032755220084
Quantity for plateau: 20
Quantity for platform: 10
Quantity for cart: 11
Minimum order quantity: 20
SEDUM HUMIFUSUM - JARRON Ø5,5 | Giromagi
SEDUM HUMIFUSUM - JARRON Ø5,5
Art.: 5500683
EAN CODE: 8032755220084
Quantity for plateau: 20
Quantity for platform: 10
Quantity for cart: 11
Minimum order quantity: 20
GYMNOCALYCIUM DAMSII - JARRON Ø 5,5 | Giromagi
GYMNOCALYCIUM DAMSII - JARRON Ø 5,5
Art.: 5500337
EAN CODE: 8032755220084
Quantity for plateau: 20
Quantity for platform: 10
Quantity for cart: 11
Minimum order quantity: 20
ALOE ARISTATA - JARRON Ø 5,5 | Giromagi
ALOE ARISTATA - JARRON Ø 5,5
Art.: 5500025
EAN CODE: 8032755220084
Quantity for plateau: 20
Quantity for platform: 10
Quantity for cart: 11
Minimum order quantity: 20
EUPHORBIA SUZANNAE - JARRON Ø5,5 | Giromagi
EUPHORBIA SUZANNAE - JARRON Ø5,5
Art.: 5500283
EAN CODE: 8032755220084
Quantity for plateau: 20
Quantity for platform: 10
Quantity for cart: 11
Minimum order quantity: 20
LEMAIOCEREUS STELLATUS - JARRON Ø 5,5 | Giromagi
LEMAIOCEREUS STELLATUS - JARRON Ø 5,5
Art.: 5500413
EAN CODE: 8032755220084
Quantity for plateau: 20
Quantity for platform: 10
Quantity for cart: 11
Minimum order quantity: 20
PACHYPHYTUM COMPACTUM - JARRON Ø5,5 | Giromagi
PACHYPHYTUM COMPACTUM - JARRON Ø5,5
Art.: 5500612
EAN CODE: 8032755220084
Quantity for plateau: 20
Quantity for platform: 10
Quantity for cart: 11
Minimum order quantity: 20
CRASSULLA PORTULACEA HOBBIT - JARRON Ø 5,5 | Giromagi
CRASSULLA PORTULACEA HOBBIT - JARRON Ø 5,5
Art.: 5500117
EAN CODE: 8032755220084
Quantity for plateau: 20
Quantity for platform: 10
Quantity for cart: 11
Minimum order quantity: 20
SEDUM PACHYPHYLLUM - JARRON Ø 5,5 | Giromagi
SEDUM PACHYPHYLLUM - JARRON Ø 5,5
Art.: 5500679
EAN CODE: 8032755220084
Quantity for plateau: 20
Quantity for platform: 10
Quantity for cart: 11
Minimum order quantity: 20
FEROCACTUS CHRYSACANTHUS - JARRON Ø 5,5 | Giromagi
FEROCACTUS CHRYSACANTHUS - JARRON Ø 5,5
Art.: 5500303
EAN CODE: 8032755220084
Quantity for plateau: 20
Quantity for platform: 10
Quantity for cart: 11
Minimum order quantity: 20
MAMMILLARIA MICROHELIA - JARRON Ø5,5 | Giromagi
MAMMILLARIA MICROHELIA - JARRON Ø5,5
Art.: 5500479
EAN CODE: 8032755220084
Quantity for plateau: 20
Quantity for platform: 10
Quantity for cart: 11
Minimum order quantity: 20
AEONIUM CASTELLO-PAIVAE - JARRON Ø5,5 | Giromagi
AEONIUM CASTELLO-PAIVAE - JARRON Ø5,5
Art.: 5500050
EAN CODE: 8032755220084
Quantity for plateau: 20
Quantity for platform: 10
Quantity for cart: 11
Minimum order quantity: 20
EUPHORBIA CLAVA - JARRON Ø 5,5 | Giromagi
EUPHORBIA CLAVA - JARRON Ø 5,5
Art.: 5500256
EAN CODE: 8032755220084
Quantity for plateau: 20
Quantity for platform: 10
Quantity for cart: 11
Minimum order quantity: 20
ECHINOCACTUS GRUSONII - JARRON Ø 5,5 | Giromagi
ECHINOCACTUS GRUSONII - JARRON Ø 5,5
Art.: 5500739
EAN CODE: 8032755220084
Quantity for plateau: 20
Quantity for platform: 10
Quantity for cart: 11
Minimum order quantity: 20
HAWORTHIA REINWARDTII - JARRON Ø 5,5 | Giromagi
HAWORTHIA REINWARDTII - JARRON Ø 5,5
Art.: 5500372
EAN CODE: 8032755220084
Quantity for plateau: 20
Quantity for platform: 10
Quantity for cart: 11
Minimum order quantity: 20
OPUNTIA RUFIDA MINIMA - JARRON Ø 5,5 | Giromagi
OPUNTIA RUFIDA MINIMA - JARRON Ø 5,5
Art.: 5500592
EAN CODE: 8032755220084
Quantity for plateau: 20
Quantity for platform: 10
Quantity for cart: 11
Minimum order quantity: 20
COTYLEDON LADISMITHIENSIS - JARRON Ø 5,5 | Giromagi
COTYLEDON LADISMITHIENSIS - JARRON Ø 5,5
Art.: 5500098
EAN CODE: 8032755220084
Quantity for plateau: 20
Quantity for platform: 10
Quantity for cart: 11
Minimum order quantity: 20
ADROMISCHUS TRUNCATUS - JARRON Ø 5,5 | Giromagi
ADROMISCHUS TRUNCATUS - JARRON Ø 5,5
Art.: 5500046
EAN CODE: 8032755220084
Quantity for plateau: 20
Quantity for platform: 10
Quantity for cart: 11
Minimum order quantity: 20
ECHINOCACTUS MAMMULOSUS - JARRON Ø 5,5 | Giromagi
ECHINOCACTUS MAMMULOSUS - JARRON Ø 5,5
Art.: 5500297
EAN CODE: 8032755220084
Quantity for plateau: 20
Quantity for platform: 10
Quantity for cart: 11
Minimum order quantity: 20
ECHEVERIA FABIOLA - JARRON Ø 5,5 | Giromagi
ECHEVERIA FABIOLA - JARRON Ø 5,5
Art.: 5500194
EAN CODE: 8032755220084
Quantity for plateau: 20
Quantity for platform: 10
Quantity for cart: 11
Minimum order quantity: 20
COTYLEDON ORBICULATA - JARRON Ø 5,5 | Giromagi
COTYLEDON ORBICULATA - JARRON Ø 5,5
Art.: 5500095
EAN CODE: 8032755220084
Quantity for plateau: 20
Quantity for platform: 10
Quantity for cart: 11
Minimum order quantity: 20
 | Giromagi
Art.: 5500452
EAN CODE: 8032755220084
Quantity for plateau: 20
Quantity for platform: 10
Quantity for cart: 11
Minimum order quantity: 20
PEPEROMIA DOLABIFORMIS - JARRON Ø 5,5 | Giromagi
PEPEROMIA DOLABIFORMIS - JARRON Ø 5,5
Art.: 5500632
EAN CODE: 8032755220084
Quantity for plateau: 20
Quantity for platform: 10
Quantity for cart: 11
Minimum order quantity: 20
GRAPTOPETALUM PENTANDRUM - JARRON Ø5,5 | Giromagi
GRAPTOPETALUM PENTANDRUM - JARRON Ø5,5
Art.: 5500130
EAN CODE: 8032755220084
Quantity for plateau: 20
Quantity for platform: 10
Quantity for cart: 11
Minimum order quantity: 20
SEDUM MORGANIANUM BURRITUM - JARRON Ø 5,5 | Giromagi
SEDUM MORGANIANUM BURRITUM - JARRON Ø 5,5
Art.: 5500682
EAN CODE: 8032755220084
Quantity for plateau: 20
Quantity for platform: 10
Quantity for cart: 11
Minimum order quantity: 20
 | Giromagi
Art.: 5500329
EAN CODE: 8032755220084
Quantity for plateau: 20
Quantity for platform: 10
Quantity for cart: 11
Minimum order quantity: 20
NOTOCACTUS MAGNIFICUS - JARRON Ø 5,5 | Giromagi
NOTOCACTUS MAGNIFICUS - JARRON Ø 5,5
Art.: 5500547
EAN CODE: 8032755220084
Quantity for plateau: 20
Quantity for platform: 10
Quantity for cart: 11
Minimum order quantity: 20
EUPHORBIA SUBMAMMILLARIS - JARRON Ø 5,5 | Giromagi
EUPHORBIA SUBMAMMILLARIS - JARRON Ø 5,5
Art.: 5500282
EAN CODE: 8032755220084
Quantity for plateau: 20
Quantity for platform: 10
Quantity for cart: 11
Minimum order quantity: 20
KALANCHOE TOMENTOSA CHOCOLATE SOLDIER - JARRON Ø 6,5 | Giromagi
KALANCHOE TOMENTOSA CHOCOLATE SOLDIER - JARRON Ø 6,5
Art.: 5500409
EAN CODE: 8032755220084
Quantity for plateau: 20
Quantity for platform: 10
Quantity for cart: 11
Minimum order quantity: 20
OROSTAKHYS FIBRATUM - JARRON Ø 5,5 | Giromagi
OROSTAKHYS FIBRATUM - JARRON Ø 5,5
Art.: 5500606
EAN CODE: 8032755220084
Quantity for plateau: 20
Quantity for platform: 10
Quantity for cart: 11
Minimum order quantity: 20
CRASSULLA MUSCOSA - JARRON Ø5,5 | Giromagi
CRASSULLA MUSCOSA - JARRON Ø5,5
Art.: 5500111
EAN CODE: 8032755220084
Quantity for plateau: 20
Quantity for platform: 10
Quantity for cart: 11
Minimum order quantity: 20
SCILLA VIOLACEA - JARRON Ø 5,5 | Giromagi
SCILLA VIOLACEA - JARRON Ø 5,5
Art.: 5500676
EAN CODE: 8032755220084
Quantity for plateau: 20
Quantity for platform: 10
Quantity for cart: 11
Minimum order quantity: 20
FEROCACTUS EMORYI - JARRON Ø 5,5 | Giromagi
FEROCACTUS EMORYI - JARRON Ø 5,5
Art.: 5500300
EAN CODE: 8032755220084
Quantity for plateau: 20
Quantity for platform: 10
Quantity for cart: 11
Minimum order quantity: 20
MAMMILLARIA MAGNIMAMMA TOLUCA - JARRON Ø5,5 | Giromagi
MAMMILLARIA MAGNIMAMMA TOLUCA - JARRON Ø5,5
Art.: 5500472
EAN CODE: 8032755220084
Quantity for plateau: 20
Quantity for platform: 10
Quantity for cart: 11
Minimum order quantity: 20
EUPHORBIA DECARYI - JARRON Ø 5,5 | Giromagi
EUPHORBIA DECARYI - JARRON Ø 5,5
Art.: 5500255
EAN CODE: 8032755220084
Quantity for plateau: 20
Quantity for platform: 10
Quantity for cart: 11
Minimum order quantity: 20
..MEXTO EXPOSITOR DE TARJETA NORMAL 30 PCS - JARRÓN Ø5.5 | Giromagi
..MEXTO EXPOSITOR DE TARJETA NORMAL 30 PCS - JARRÓN Ø5.5
Art.: 5500140AV1
EAN CODE: 8032755220084
Quantity for plateau: 1
Quantity for platform: 4
Quantity for cart: 7
Minimum order quantity: 1
.A MEZCLA NORMAL - JARRÓN Ø5.5 | Giromagi
.A MEZCLA NORMAL - JARRÓN Ø5.5
Art.: 5500140
EAN CODE: 8032755220084
Quantity for plateau: 20
Quantity for platform: 10
Quantity for cart: 11
Minimum order quantity: 20
.A MIX NORMAL CACTUS - JARRON Ø5,5 | Giromagi
.A MIX NORMAL CACTUS - JARRON Ø5,5
Art.: 5500141
EAN CODE: 8032755220084
Quantity for plateau: 20
Quantity for platform: 10
Quantity for cart: 11
Minimum order quantity: 20
. UNA MEZCLA DE SUCULENTOS NORMALES - JARRÓN Ø5.5 | Giromagi
. UNA MEZCLA DE SUCULENTOS NORMALES - JARRÓN Ø5.5
Art.: 5500142
EAN CODE: 8032755220084
Quantity for plateau: 20
Quantity for platform: 10
Quantity for cart: 11
Minimum order quantity: 20
UNA FAMILIA MIX ALOE - JARRÓN Ø5.5 | Giromagi
UNA FAMILIA MIX ALOE - JARRÓN Ø5.5
Art.: 5500002
EAN CODE: 8032755220084
Quantity for plateau: 20
Quantity for platform: 10
Quantity for cart: 11
Minimum order quantity: 20
UNA FAMILIA CACTUS MIXTA - JARRÓN Ø5.5 | Giromagi
UNA FAMILIA CACTUS MIXTA - JARRÓN Ø5.5
Art.: 5500005
EAN CODE: 8032755220084
Quantity for plateau: 20
Quantity for platform: 10
Quantity for cart: 11
Minimum order quantity: 20
UNA MIX CACTUS-SUCCULENT FAMILY- JARRÓN Ø5.5 | Giromagi
UNA MIX CACTUS-SUCCULENT FAMILY- JARRÓN Ø5.5
Art.: 5500003
EAN CODE: 8032755220084
Quantity for plateau: 20
Quantity for platform: 10
Quantity for cart: 11
Minimum order quantity: 20
UNA MEZCLA CRASSULA FAMILY-JARRON Ø5.5 | Giromagi
UNA MEZCLA CRASSULA FAMILY-JARRON Ø5.5
Art.: 5500007
EAN CODE: 8032755220084
Quantity for plateau: 20
Quantity for platform: 10
Quantity for cart: 11
Minimum order quantity: 20
UNA FAMILIA MEZCLA DE ECHEVERIA - JARRÓN Ø5.5 | Giromagi
UNA FAMILIA MEZCLA DE ECHEVERIA - JARRÓN Ø5.5
Art.: 5500009
EAN CODE: 8032755220084
Quantity for plateau: 20
Quantity for platform: 10
Quantity for cart: 11
Minimum order quantity: 20
UNA FAMILIA DE GASTERIA MIXTA - JARRÓN Ø5.5 | Giromagi
UNA FAMILIA DE GASTERIA MIXTA - JARRÓN Ø5.5
Art.: 5500008
EAN CODE: 8032755220084
Quantity for plateau: 20
Quantity for platform: 10
Quantity for cart: 11
Minimum order quantity: 20
MIX HAWORTIA FAMILY- JARRÓN Ø5.5 | Giromagi
MIX HAWORTIA FAMILY- JARRÓN Ø5.5
Art.: 5500004
EAN CODE: 8032755220084
Quantity for plateau: 20
Quantity for platform: 10
Quantity for cart: 11
Minimum order quantity: 20
UNA FAMILIA MIXTA SUCCULENT - JARRÓN Ø 5.5 | Giromagi
UNA FAMILIA MIXTA SUCCULENT - JARRÓN Ø 5.5
Art.: 5500001
EAN CODE: 8032755220084
Quantity for plateau: 20
Quantity for platform: 10
Quantity for cart: 11
Minimum order quantity: 20
MAGNETO DE PLÁSTICO CON JARRÓN Ø 5.5 COLORES MIXTOS | Giromagi
MAGNETO DE PLÁSTICO CON JARRÓN Ø 5.5 COLORES MIXTOS
Art.: VASC011
EAN CODE: 8032755220466
Quantity for plateau: 16
Quantity for platform: 6
Quantity for cart: 10
Minimum order quantity: 16
RECAMBIO NORMAL ZP MIX 60X40XH170 - MESETA 30 PZ - JARRÓN Ø5.5 | Giromagi
RECAMBIO NORMAL ZP MIX 60X40XH170 - MESETA 30 PZ - JARRÓN Ø5.5
Art.: 5500020
EAN CODE: 8032755220084
Quantity for plateau: 30
Quantity for platform: 6
Quantity for cart: 11
Minimum order quantity: 30